คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Naresuan University Publishing House
  • Author : กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • ISBN :9786164260139
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 499
  • ขนาดไฟล์ : 99.05 MB
ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่...มีตัวละครมากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา... ตามบทบาทขิงตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศาสตร์ด้าน สรีรวิทยา ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้... โดยการอาศัยเพียงความจพเป็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่... ต้องถูกเติมแต่งด้วย จิตนาการ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะทำให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ไปกับการอ่านตำราเล่มนี้ - บทที่ 1 บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด - บทที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ - บทที่ 3 คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ - บทที่ 4 สรีรวิทยาของหลอดเลือด - บทที่ 5 การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด - บทที่ 6 สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน
ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่...มีตัวละครมากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา... ตามบทบาทขิงตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศาสตร์ด้าน สรีรวิทยา ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้... โดยการอาศัยเพียงความจพเป็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่... ต้องถูกเติมแต่งด้วย จิตนาการ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะทำให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ไปกับการอ่านตำราเล่มนี้
- บทที่ 1 บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
- บทที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ
- บทที่ 3 คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ
- บทที่ 4 สรีรวิทยาของหลอดเลือด
- บทที่ 5 การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
- บทที่ 6 สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน