วศ.ไพศาล จิรานันตรัตน์

ลดค่าไฟทำได้จริงสำหรับทุกบ้าน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า