ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

ภุมมนิทเทส

มโหสถรอม

เวสสันตระรอม

สิทธิสารชาดก

แม่น้ำลำคลอง

มหาชนกชาดก

สุวัณณสามชาดก

เนมิราชชาดก

มโหสถชาดก

ภูริทัตตชาดก

พรหมนารทชาดก

วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑

เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓

นาคยุดครุฑ : "ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

สยามรัฐท่ามกลางจักวรรดินิยม

รักนวลสงวนสิทธิ์

ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง?

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

พินิจดนตรีไทย เล่ม 1 ชุดประวัติศาสตร์ดนตรีไทย

สังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง

มนุษย์กับวัฒนธรรม พิมพ์เพิ่ม

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการประยุกต์

วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

สังคมสงเคราะห์สุขภาพจิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ยาเสพติด: แนวคิด และหลักฐานเชิงประจักษ์

ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ : จากปรัชญาธรรมชาติสู่ความจำเป็นของสมัยใหม่

สารานุกรมศึกษาศาสตร์สาขาวิชาปรัชญาการศึกษา

รัฐสยดสยอง

ขึดข้อห้ามในล้านนา

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201

กบฏเจ้าฟ้าเหม็น

เตมิยชาดก

เกิดในเรือ

การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5

จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา: วิธีสร้างคำประสม

จินตภาพในวรรณกรรมไทย : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์การสืบสรรค์ และแนวทางการศึกษา

การวิจัยประวัติชีวิตในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนสังคม

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย

ควบคุมหรือคุ้มครอง?: มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจและการเมืองของความชอบธรรม

ถังแดง: การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

กลุ่มราชครูในการเมืองไทย

การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2