ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ

โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ

เรื่องเล่าของหมอสูติ หมอกลัวผี

เรื่องเล่าของหมอสูติ 4 เครื่องเพศ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

ฝรั่งหลังตะวันตก

เสียงเพลง / วัฒนธรรม / อำนาจ

ประวัติศาสตร์นอกตำรา

หลังบ้านคณะราษฎร:ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

กองทัพคณะราษฎร ล้อมรั้วประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติสยาม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก