สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

อำนาจ พิมพ์ครั้งที่ 17

ปรัชญาของขงจื๊อ สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้

ปรัชญาของซาร์ต ฌ็อง ปอล ซาร์ต

ปรัชญาของเพลโต Plato

ปรัชญาของอริสโตเติล สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ Aristotle

Perfectionist สไตล์พุทธะ

ดีชั่วเกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ

108 สัญลักษณ์จีน

ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร

งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ

พุทธปฏิมา : งานช่างพลังแห่งศรัทธา

ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถาปนิก วิศวกร

การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง 2475

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป

วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา

ท้าวทองกีบม้า มาดามฟอลคอน

America First รบเถิดอรชุน

ในอ้อมกอดกาลี

การเมืองภาคประชาชน

สามก๊ก ขงเบ้งพญามัง กรแห่งโงลังกัง

พุทธพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ

ธรรมะเตือนตน

ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร พ.2 (ฉบับปรับปรุง)

พลิกสุสาน อ่านจิ๋นซี

ปีศาจ พ.5 (ฉบับปกแข็ง-เพิ่มบทนำและบทตาม)

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

วิถีแห่งอำนาจ เอี้ยก่วย