วิทยาศาสตร์การแพทย์

สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ

โรคปรสิตและ การรักษาในปลา

สารานุกรมทันโรค เล่ม 1

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา (Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications)

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์

การผลิตพืชสมุนไพร

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

วัสดุชีวภาพ Biomaterials

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6

โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด Carpal Tunnel Syndrome and surgery