กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หนังสือภาพสัตว์ป่าสงวน 2535

การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าบนเรียนจากป่าภูเขียว

การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า

คู่มือความรู้เรื่องช้าง