สมิต 2005

คู่มือลดไขมัน

A Happy Death ความตายที่เป็นสุข

The Secret Agent สายลับแห่งความดี

ลอร์ด จิม LORD JIM by Joseph Conrad

มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร What men live by

ซิกมันด์ ฟรอยด์ สอนบทเรียนชีวิต

ความฝัน On Dream

คาร์ล จุง ผู้กล้าหาญท้าทายฟรอยด์ Carl Gustav Jung

แก่นปรัญชาตะวันตก

อีโก้และอิด The EGO and The ID

เกร็ดพิศดารของไอน์สไตน์ ALBERT EINSTEIN

ความโง่เขลาของแอลแมร์

พื้นฐานจิตวิเคราะห์ของจุง

ปรัชญาของขงจื๊อ สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้

ปรัชญาของซาร์ต ฌ็อง ปอล ซาร์ต

ปรัชญาของเพลโต Plato

ปรัชญาของอริสโตเติล สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ Aristotle

เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ในมุมมองจิตวิเคราะห์

พื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซิกมันด์ ฟรอยด์

Sigmund Freud ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตศาสตร์