หนังสือใหม่ล่าสุด

อภิธานศัพท์ศิลปะและออกแบบเซรามิกส์

แด่...อารมณ์ของฉัน (ฉันเข้าใจเธอนะ) : Honestly, Not Hurting

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ภุมมนิทเทส

มโหสถรอม

เวสสันตระรอม

สิทธิสารชาดก

แม่น้ำลำคลอง

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน

ประวัติศาสตร์ สยามไทยกับปาตานี

ฝรั่งคลั่งผี

พระพิฆเนศมหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์ (ปรับปรุงใหม่)

มหาชนกชาดก

สุวัณณสามชาดก

เนมิราชชาดก

มโหสถชาดก

ภูริทัตตชาดก

พรหมนารทชาดก

วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑

เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓

มหรสพยังไม่ลาโรง

สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น

ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ

นาคยุดครุฑ : "ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ?

สยามรัฐท่ามกลางจักวรรดินิยม

รักนวลสงวนสิทธิ์

แนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : PDPA

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)

สูตรลัด Flutter เขียน Flutter ง่ายๆ จากโค้ดตัวอย่าง

ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง?

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

สูตรลัด GetX

ศัลยกรรมฉุกเฉินที่พบบ่อยในสุนัขและแมว

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

สูตรลัด FlutterFire

ผู้นำต้องมีโค้ช

สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจัย

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

ศัพท์เกาหลี ฉบับสมบูรณ์

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย

ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร