สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภุมมนิทเทส

มโหสถรอม

เวสสันตระรอม

สิทธิสารชาดก

มหาชนกชาดก

สุวัณณสามชาดก

เนมิราชชาดก

มโหสถชาดก

ภูริทัตตชาดก

พรหมนารทชาดก

วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑

เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓

ขึดข้อห้ามในล้านนา

โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน

กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201

เตมิยชาดก