คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Naresuan University Publishing House
  • Author : วิเชียร อินทะสี
  • ISBN :9786164261266
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 296
  • ขนาดไฟล์ : 3.32 MB
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ของเกาหลีในยุคอลหม่าน ระหว่างค.ศ. 1864-1953 ที่เกาหลีต้องเผชิญเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การรุกรานจากต่างชาติการตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลีถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งสอง รวมทั้งมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันสำคัญประการหนึ่งว่าการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ย่อมทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงถัดมาอันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังข้อสังเกตของนักวิชาการที่ว่าประวัติศาสตร์ถือว่ามีคุณูปการต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี ISBN 978-616-426-125-9 ISBN (e-book) 978-616-426-126-6 ปีพิมพ์ : 1/2562
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ของเกาหลีในยุคอลหม่าน ระหว่างค.ศ. 1864-1953 ที่เกาหลีต้องเผชิญเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การรุกรานจากต่างชาติการตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลีถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งสอง รวมทั้งมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันสำคัญประการหนึ่งว่าการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ย่อมทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงถัดมาอันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังข้อสังเกตของนักวิชาการที่ว่าประวัติศาสตร์ถือว่ามีคุณูปการต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี
ISBN 978-616-426-125-9
ISBN (e-book) 978-616-426-126-6
ปีพิมพ์ : 1/2562