คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Albert Camus ผู้แปล: วิจักขณา
  • ISBN :9786163430908
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 224
  • ขนาดไฟล์ : 1.27 MB
การมีควมสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง แต่สิ่งนี้จะได้มาก็ด้วยการแสวงหาของแต่ละคน ทุกคนควรจะมีความสุขอย่างน้อยก็ในระดับที่พอประมาณ ความสุขของแต่ละคนนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น จงอย่าคาดหวังกับสิ่งรอบกายเพื่อหวังความสุข แต่จงปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งรอบกายให้ได้มากกว่า