คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Leo Tolstoy (ลีโอ ตอลสตอย) ผู้แปล ปารมี ภาณินี
  • ISBN :9786163430342
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 168
  • ขนาดไฟล์ : 2.40 MB
"มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร :"What Men Live By" เป็นเรื่องราวของเทวทูตที่ตกจากสวรรค์โทษฐานที่ไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า จึงต้องลงมารับโทษและเรียนรู้ความจริงสามอย่าง คือ"หนึ่ง"..เรียนรู้ว่าในตัวมนุษย์มีอะไรอยู่ "สอง"...อะไรที่ไม่ได้ให้แก่มนุษย์ และ "สาม"...มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร ซึ่งถ้าเทวทูตสามารถเรียนรู้ทั้งสามอย่างนี้ได้แล้วเขาจึงจะได้กลับไปสู่สวรรค์ดังเดิม...