คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Sigmund Freud ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • ISBN :9786167001944
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 168
  • ขนาดไฟล์ : 1.32 MB
"ความฝัน" สำนักพิมพ์สมิตนำงานเขียนของซิกมันด์ ฟรอยด์มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านต่อจากเรื่อง "อิดและอีโก้" เพราะเรื่อง "ความฝัน" ก็เป็นงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งของฟรอยด์ที่เขียนเพื่ออธิบายความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ที่แม้จะรับรู้จากความฝันก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในช่วงปกติ แต่การตีความว่าความฝันเกี่ยวพันกับชีวิตปกติอย่างไรนั้น ฟรอยด์ได้อธิบายไว้ในหลายแง่มุม พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทำให้การเข้าใจความฝันได้ก็สามารถสืบค้นกลับไปถึงต้นตอของความรู้สึกของผู้ฝันได้