คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : CARL GUSTAV JUNG ผู้แปล : วิจักขณา
  • ISBN :9786163430946
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 176
  • ขนาดไฟล์ : 1.60 MB
คาร์ล กุสตาฟ จุง เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิส เขาเกิดในช่วงที่ยุโรปกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาความรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งรวมถึงการบำบัดรักษาคนไข้โรคจิตด้วย เขาเป็นนักจิตวิทยาร่วมสมัยกับฟรอยด์ แต่อ่อนวัยกว่าถึงยี่สิบปี จุงได้เรียนรู้ศาสตร์ในการบำบัดอาการทางจิตมาจากฟรอยด์ โดยเฉพาะพื้นฐานสำคัญๆ หลายประการจุงมีความสนใจหลากหลาย เช่น โหราศาสตร์ การเล่นแร่แปรธาตุ ศาสตร์ลี้ลับต่างๆ ที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรื่องเล่าปรัมปรา เทวนิยาย หรือแม้แต่ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ทั้งหมดนี้เป็นการสนใจในเชิงศึกษาความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ จุงให้ความสำคัญอย่างยิ่งการฝันของคนเราและในทุกแง่มุม ซึ่งต่างจากการตีความความฝันของฟรอยด์จุงมั่นใจว่าการฝันคืออาการที่จิตไร้สำนึกพยายามสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับตัวเรา จิตไร้สำนึกและจิตสำนึกนั้นเปรียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง โดยส่วนที่พ้นผิวน้ำ หรือราวห้าเปอร์เซ็นนั้นคือ จิตสำนึกที่เรารู้ตัวอยู่เสมอ แต่อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นคือ สิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำที่เราแทบหยั่งไม่ถึง ส่วนนี้คือ จิตไร้สำนึก ด้วยเหตุนี้ จุงจึงเน้นการอยู่กับ "โลกภายใน" ให้มาก เพราะหากเราไม่เข้าใจตนเองเราก็ไม่มีโอกาสเข้าใจผู้อื่นได้