คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : ผู้แปล วิจักขณา
  • ISBN :9786169224945
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 240
  • ขนาดไฟล์ : 1.53 MB
คนส่วนมากคิดว่าปรัชญาเป็นเรื่องเข้าใจยากไกลตัวและไม่ช่วยสร้างชีวิตให้เราได้... "แก่นปรัชญาตะวันตก" จะทำให้คุณเกิดมุมมองใหม่อย่างแน่นอน แท้จริงปรัชญาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนไกลเท่านั้นเอง ที่ชอบพูดกันว่าฟังเหมือนเป็นปรัชญาจริง ๆ มันคือคำพูดที่ช่วยลับสมองให้เราทั้งสิ้น นักปรัชญาที่โด่งดังระดับโลก ทั้งเมื่อวานและวันนี้มีทั้งรวยและยากจน ครอบครัวดีและแตกแยก มีทั้งที่ผิดปกติทางเพศและเป็นธรรมดาสามัญ มีทั้งสมหวังและผิดหวังในชีวิต มีทั้งคนที่ต้องลี้ภัยหรืออยู่อย่างหรูหรา ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา คือประวัติศาสตร์ที่ก่อร่างขึ้นมาจากความคิดเชิงปรัชญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรม ความเป็นจริง การแสวงหาประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ ศาสนา ระบบทุนนิยม ระบบคอมมิวนิสต์ เสรีภาพ สิทธิประชาชน ตลอตจนการปกครองด้วยราชา ถึงระบอบประชาธิปไตย ในปัจจุบันปรัชญาจึงเป็นเรื่อง ใกล้ตัวของทุกคนจริง ๆ นักปรัชญาคนหนึ่งพูดว่า "จงแต่งงานเสียเถิด ถ้าเจ้ามีภรรยาที่ดีเจ้าจะมีความสุข ถ้าเจ้ามีภรรยาที่เลวเจ้าจะกลายเป็นนักปรัชญา" สารบัญ บทที่ 1 ธาเลสและยุคก่อนโสเครตีส บทที่ 2 โสเครตีส บทที่ 3 เพลโต บทที่ 4 อริสโตเติล บทที่ 5 เซนต์ ออกัสติน บทที่ 6 โธมัส อะไควนัส บทที่ 7 เรเน เดคาร์ต บทที่ 8 โธมัส ฮอบส์ บทที่ 9 เบเนดิค สปิโนซา บทที่ 10 จอห์น ล็อค ฯลฯ