คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Sigmund Freud ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • ISBN :9786167001937
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 160
  • ขนาดไฟล์ : 0.95 MB
"อีโก้และอิด" โดยซิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎี "จิตวิเคราะห์" ของเขา เพราะการจะเรียนรู้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ให้เข้าใจก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอิด อีโก้และซูเปอร์อีโก้ให้เข้าใจก่อน เพราะทั้งสามสิ่งนี้มีอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ อันจะแสดงออกมาในเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ฟรอยด์ถือได้ว่าเป็น "บิดาแห่งวงการจิตวิเคราะห์" ผลงานของเขาทรงอิทธิพลต่อวงการจิตวิทยาทั่วโลก ทุกคนที่ศึกษาจิตวิทยา ต้องศึกษาแนวความคิดของฟรอยด์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน จึงจะสามารถต่อยอดไปสู่ความเข้าใจในด้านอื่นๆ ต่อไป