คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Plato ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • ISBN :9786163430519
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 96
  • ขนาดไฟล์ : 2.10 MB
ในยุคที่นักปราชญ์ยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมากเหลือเกินนั้น เด็กชายผู้มีนามว่าอริสโตเครสตัดสินใจเดินหน้าสานฝันของตนในฐานะนักมวยปล้ำ แต่หลังจากใช้ชื่อนักมวยว่า ‘เพลโต’ ได้ไม่นานเขาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นนักคิด ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดนักปราชญ์ที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอีกด้วย อีกทั้งในปี 387 ก่อนคริสตกาล เพลโตได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกและเป็นนักปราชญ์คนแรกที่บรรยายให้เราและเห็นภาพการเมืองในฐานะ ‘รูปแบบการปกครองสูงสุดของรัฐ’ ปรัชญาของเพลโต จะนำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ้งเพียรพยายามเข้าให้ถึงหลักปรัชญาและเพียรพยายามเข้าให้ถึงตัวเขา รวมทั้งคัดเลือกผลงานคำสอนบางส่วนของเขามาเสนอให้แก่ผู้ที่อยากจะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้น