คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : Aristotle ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • ISBN :9786163430502
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 80
  • ขนาดไฟล์ : 3.22 MB
อริลโตเติลเขียนทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับรูปร่างของเปลือกหอย เรื่อยไปจนถึงเรื่องราวของการสังเกตธรรมชาติของจิตวิญญาณ เรื่อยไปจนถึงเรื่องราวของศาสตร์ที่เรียกว่า อุตุนิยมวิทยา บทกวี ศิลปะหรือแม้แต่เรื่องราวของการทำนายฝัน และนอกเหนือจากเรื่องของคณิตศาสตร์แล้ว อริสโลเติล หนึ่งในนักปราชญ์เอกชาวกรีก เป็นนักปราชญ์คนแรกที่ถ่ายทอดเรื่องราวทุกอย่างที่เขาสัมผัสออกมา เป็นศาสตร์แห่งความรอบรู้ จนได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งตรรกศาสตร์" เมื่อเขาจำแนกศาสตร์และความรู้ต่าง ๆ ออกมาเป็นหมวดหมู่และอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจกับการพัฒนาการของโลก นั่นเป็นความโชคดีของพวกเราที่ดูเหมือนว่าอริสโตเติลจะเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งเพราะนั่นทำให้เขามองเห็นเป้าหมายในความพยายามไขว่คว้าหาความสุขของมนุษย์ ซึ่งเขาให้คำจำกัดความในการไขว่คว้า หาความสุขของมนุษย์ว่าเป็นปฏิบัติการต่อสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ว่าแต่อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เรามี? ในทัศนะของอริสโตเติล ความมีเหตุผลคือสิ่งที่ดีที่สุด (และเป็นความสุขขั้นสูงสุด) ของมนุษย์จึงอยู่ที่การใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับกิจกรรมของการค้นหาเหตุผลที่บริสุทธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งนั่นก็คือการคิดค้นทฤษฎี อย่างไรก็ตามทัศนะเช่นนี้ดูจะเป็นทัศนะที่อ่อนต่อโลกอยู่มากหากเปรียบเทียบกับทัศนะของคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเรา ลัทธิความสะดวกสบายคือเป้าหมายสูงสุด ที่พวกเขาปรารถนาจะไขว่คว้า