คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : กิติกร มีทรัพย์
  • ISBN :9786163430595
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 240
  • ขนาดไฟล์ : 1.74 MB
ฟรอยด์เป็นใครกันแน่? แพทย์ จิตแพทย์ นักวิเคราะห์จิต นักจิตวิทยา นักปรัชญาและนักวิจารณ์... นี่เป็นอาชีพหลายอย่างที่ฟรอยด์เป็นได้ แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนี้ มันก็ยังไม่หนุนส่งให้ฟรอยด์สำคัญแก่โลกอย่างแท้จริงได้ ถึงแม้คำว่า ‘อัจฉริยะ’ จะไม่สามารถแยกแยะผู้คนให้เห็นแตกต่างกันได้ก็จริง แต่ก็ยังไม่มีคำใด ที่จะเหมาะสมกับเขาเท่าคำนี้ เขาเป็นคน ‘อัจฉริยะ’ ใคร ๆ อาจคิดว่าเขาเป็นเช่นนี้ ในฐานะที่มีคนน้อยนักในประวัติศาสตร์ ผู้มีจิตใจเป็นสากล เช่นเดียวกับ เช็กสเปียร์ เกอเต ลีโอนาโด ดา วินชี อะไรก็ตาม ที่เขาได้สัมผัส เขาก็ให้ความสว่าง เขาเป็นคนหลักแหลมจริง ๆ เขาเป็นจอมขบถต่อวิชาการในยุคสมัยของเขาคนหนึ่ง...