คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร. เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์
  • ISBN :9786160830503
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 139
  • ขนาดไฟล์ : 2.61 MB
เนื้อหาโดยสังเขป "กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง" เล่มนี้ นำเสนองานวิจัยทางด้านโภชนาการมาถ่ายทอดด้วยสำนวนการเขียนที่อ่านง่าย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคร้าย ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำวิจัยด้านมะเร็ง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและแพทย์แผนตะวันออกในการนำสมุนไพรมารักษาโรค สารบัญ 1. กลไกของการเกิดมะเร็ง 2. มะเร็งดื้อยาคีโม 3. อาหาร สาเหตุหลักของโรคมะเร็ง 4. การบริโภคเนื้อเสี่ยงต่อมะเร็งจริงหรือ 5. เบต้า-แคโรทีนชนิดสังเคราะห์ 6. วิตามินอี และสารในกลุ่มแคโรทีน 7. แอลฟาแคโรทีน 8. ไฟเบอร์ 9. ถั่วเหลือง ไฟโตเอสโตรเจนกับมะเร็ง 10. ต้นอ่านงอกของบรอกโคลี ฯลฯ