คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : มณฑา ลิมปิยประพันธ์
  • ISBN :9786160827091
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 180
  • ขนาดไฟล์ : 33.40 MB
เนื้อหาโดยสังเขป รวบรวมคุณประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรที่เราคุ้นเคยและเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ว่าพืชผักแต่ละชนิดนอกจากจะเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถเป็นยาสมุนไพรใช้ในการดูแลตัวเอง ป้องกัน และบำบัดรักษาโรคชนิดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสามารถรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก นับเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย สารบัญ - สาเหตุของความดันโลหิตสูง - กระเจี๊ยบแดงและพุทราจีน - กระชาย (Kaempfer) - กระดังงาไทย (Cananga) - กระถินไทย (White Popinac) - กระเทียม (Garlic) - กล้วย (Banana) - กะเพรา (Holy Basil) - กานพลู (Clove) - กาฝากมะม่วง ฯลฯ