คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 26
  • ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
ภุมมนิเทสฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ อานิสงส์ของการรักษาศีล นรกขุมต่าง ๆ พระศรีอริยเมตตรัย ของที่ไม่ควรค้าขาย คนบุญและคนบาป ทศบารมี ปฐมสังคายนา และพระศรีอริยเมตตรัย เป็นต้น