คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 61
  • ขนาดไฟล์ : 1.14 MB
มโหสถรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมโหสถโทน เป็นเรื่องย่อจากเรื่องมโหสถชาดกที่เป็นนิทานชาดกที่มีขนาดยาวที่สุดในทศชาติชาดก ทั่วไปพบว่ามีจำนวน ๑๖ ผูก สำหรับมโหสถรอมหรือมโหสถโทนนั้น จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านนิยมที่จะสร้างถวายตามความเชื่อว่าผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ ปีระกา พึงสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา มีทั้งที่ถวายเป็นกุศลบุญส่วนตน และถวายเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว