คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 36
  • ขนาดไฟล์ : 1.37 MB
มหาเวสสันตระรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ในอกิตติวรรค ทรงบำเพ็ญทานบารมี ลำดับที่ ๙ เวสสันตรจริยา ว่าด้วยจริยาของพระเวสสันดร เนื้อเรื่องคล้ายกันกับมหาเวสสันดรชาดก เพียงแต่ขึ้นต้นบทปนามคาถาต่างกันออกไป เป็นการเอ่ยพระนามของพระพธิสัตว์ทั้ง ๑๐ พระองค์