คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 19
  • ขนาดไฟล์ : 2.18 MB
สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่ ๓๖ ในปัญญาสชาดกที่พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่แต่งเป็นภาษาบาลีแก่อน ต่อมาจึงมีการรจนาแปลเป็นภาษาไทยวน พบได้ตามวัดต่าง ๆ ในล้านนา ซึ่งชาวพม่าเรียกว่า เชียงใหม่ปัณณาส สิทธิสารชาดกหรือบุญสารชาดก ประกอบด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และประชุมชาดก