คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สาระวิทย์
  • Author : NSTDA
  • ISBN :978-616-12-0569-0
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 21
  • ขนาดไฟล์ : 13.03 MB
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่นเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ AI ที่อยู่รอบตัวเรา