คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ไมเคิล ไรท
  • ISBN :978-974-323-548-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 146
  • ขนาดไฟล์ : 23.86 MB
คนสมัยใหม่หลายคนดูคติโบราณแล้วสรุปว่า "ล้าสมัยไม่มีประโยชน์" อย่างเช่น คนสมัยนี้จะไปสนใจพระพิฆเนศได้อย่างไร? ใครจะไปสนใจเทพเจ้าที่ตัวเป็นทรรก, หัวเป็นช้าง? พระพิฆเนศเป็นมหาเทพฮินดูที่มีคนเคารพรักอย่างแพร่หลายที่สุด ในหมู่คนหลายชาติหลากภาษาและทุกชนชั้น ทั้งนี้เพราะพระพิฆเนศไม่ถือพระองค์และไม่เคยรังเกียจผู้ใด ใคร ๆ จึงเข้าถึงท่านได้ ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ คนบุญ คนบาป คนมี คนจน คนวรรณะสูง หรือคนที่ต้อยต่ำ ท่านพร้อมที่จะรับฟังคำวิงวอนของทุกคนที่เข้าหาอยู่ตลอดเวลาชาวอุษาคเนย์ได้พระพิฆเนศมาจากอินเดีย คำกล่าวนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะเชื่อว่าชาวอุษาคเนย์นับถือผีสมิงไพรในร่างพญาช้าง พร้อมกับหรืออาจก่อนชาวภารตะเสียอีก