คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : รศ. สมใจ นิ่มเล็ก
  • ISBN :9789740212935
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 174
  • ขนาดไฟล์ : 9.61 MB
สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ศัพท์ช่างโบราณ ที่เกี่ยวกับสิงสาราสัตว์ อธิบายแต่ละคำอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบคำนั้นๆ ด้วยวิธีวาดเส้น ผู้เขียน รศ. สมใจ นิ่มเล็ก "สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รศ.สมใจ นิ่มเล็ก" ราชบัณฑิตที่ค้นคว้าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ช่างถูกต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอน เนื้อหาภายในเล่มได้ธิบายคำศัพท์ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อนามของสิงสาราสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น กบทู ลิ้นกระบือ ลายค้างคาว นกเจ่า ปีกนก เนื้อทราย และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมภาพลายเส้นประกอบที่ผู้เขียนวาดขึ้นมา เพื่อสร้างความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภาพลายเส้นจะทำให้เข้าใจง่ายกว่าภาพถ่าย นับว่าเป็นความฉลาดทางภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของช่างและสถาปนิกที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน สารบัญ - กบ - กระบือ - กริว - กวัก - กา - ไก่ - ครุฑ - ควาย - ค้างคาว - งัว (วัว) ฯลฯ