คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กำพล จำปาพันธ์
  • ISBN :9789740214533
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 266
  • ขนาดไฟล์ : 12.19 MB
นาคยุดครุฑ : "ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาว มากกว่าภาพผิวเผินที่ปรากฎหรือรับรู้รับฟังมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้ามพ้นมายาคติทางชาติพันธุ์ต่างๆ ผู้เขียน กำพล จำปาพันธ์ ประวัติศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รวมบทความ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน