คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
  • ISBN :976-616-302-108-3
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 196
  • ขนาดไฟล์ : 5.22 MB
รวมเทคนิคและประสบการณ์จริงจากผู้แต่ง ในสายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HR แบบมืออาชีพ ที่สร้างคนคุณภาพ เพื่อเสริมกำลังให้กับองค์กรในการแข่งขันของโลกธุรกิจ