คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร.กฤษฎา สังขนันท์
  • Author : ผศ.ดร.กฤษฎา สังขนันท์ Assistant Professor Kritsada Sangkhanan, PhD.
  • ISBN :978-616-577-003-3
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 274
  • ขนาดไฟล์ : 47.60 MB
พีชคณิตเป็นหนึ่งในสาขาย่อยของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีการศึกษากันมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันเราพบว่านอกจากพีชคณิตจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาในวงการคณิตศาสตร์เองแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และผู้สนใจที่ต้องการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิตเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกรุป ริงและฟีลด์ ในตำราเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการประยุกต์แทรกอยู่ในแต่ละบทเรียนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาพีชคณิตในอนาคตต่อไปอีกด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา สังขนันท์ Assistant Professor Kritsada Sangkhanan, PhD.