คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ครูตา
  • Author : ครูตา
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 40
  • ขนาดไฟล์ : 3.00 MB
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง มีงานวิจัยบอกว่า การอธิบายเป็นภาพทำให้เข้าใจง่าย และถ้าทำซ้ำๆจะเข้าใจดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกๆคนเก่งคณิตแน่ๆ.. ถ้าดูการอธิบายด้วยภาพใน e-bookคณิตครูตาและทำซ้ำๆด้วยตัวเอง