คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ครูตา
  • Author : ครูตา
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 25
  • ขนาดไฟล์ : 1.70 MB
ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง มีงานวิจัยบอกว่า การอธิบายเป็นภาพทำให้เข้าใจง่าย และถ้าทำซ้ำๆจะเข้าใจดียิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกๆคนเก่งคณิตแน่ๆ.. ถ้าดูการอธิบายด้วยภาพใน e-bookคณิตครูตาและทำซ้ำๆด้วยตัวเอง