คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)
  • ISBN :5524400008992
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 172
  • ขนาดไฟล์ : 6.95 MB
กูรูหลายท่านในโลกนี้ก็เคยกล่าวเอาไว้ว่า การประสบความสำเร็จทางด้านชื่่อเสียง ความมั่งคั่งร่ำรวย แต่หากมีร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วย มีจิตใจปราศจากความสุขแล้ว นั่่นก็อาจเรียกว่าเป็นความสำเร็จไม่ได้ นี่คือความลับที่ที่ไม่ลับ ที่เราอาจหลงลืมการตระหนักในข้อเท็จริงนี้ไปบ้างจนไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสุขภาพของอวัยวะต่างๆ ให้แข็งแรงเสมอ ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ ทรัพยากรมนุษย์ทุกชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่า ผู้เขียนจึงได้นำสิ่งที่เรียกในที่นี้ว่า "7 ความลับที่ถูกซ่อน" มาแบ่งปันและเชื่อว่าท่านจะเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และคุณค่าของสารนี้ที่มีวัตถุประสงค์มีความปราถณาให้ทุกท่านได้เริ่มดูและ ใส่ใจ ในการที่จะมีสุขภาพที่ดีทั้ง "ใจ" และ "กาย" จากนี้ต่อไปในแบบเพื่อให้เกิดความย่ังยืน และเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤติใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต นอกจากโคโรน่าไวรัสอาจเป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ และเป็นภัยทางธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยทางด้านเศรษฐกิจ หากสุขภาพกายและใจแข็งแรงแล้ว เชื่อได้อย่างแน่นอนว่าความสั่นคลอนในจิตใจและผลกระทบที่อาจมีต่อร่างกายของเราก็จะมีได้น้อยมาก หรือไม่มีเลย