คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์
  • ISBN :9742123705
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 314
  • ขนาดไฟล์ : 45.69 MB
เภสัชโภชนา 2 หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงอาหารที่มีประโยชน์และโทษต่อร่างกาย โรคที่เกิดจากการกิน พร้อมทั้งแนวทางป้องกันและบำบัด รวมถึงคำแนะนำและข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าสนใจ ผู้เขียน เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์ อาหารไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยประทังความหิว หากยังเป็นเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งคุณและโทษ นั่นคือ ถ้าเรากินถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารนั้นก็เปรียบดั่งภูมิคุ้มกันระยะยาว ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืน แต่ถ้าเรากินเพราะนึกถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับ โรคร้ายอาจมาเยือนเราโดยไม่ทันตั้งตัวเช่นกัน หนังสือโภชนาการนี้กล่าวถึงอาหารที่มีประโยชน์และโทษต่อร่างกาย โรคที่เกิดจากการกิน พร้อมทั้งแนวทางป้องกันและบำบัด รวมถึงคำแนะนำและข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ทันท่วงที สารบัญ บทที่ 1 โรคกระดูกพรุน 1 บทที่ 2 โรคกระดูกพรุน 2 บทที่ 3 โรคเบาหวาน 1 บทที่ 4 โรคเบาหวาน 2 บทที่ 5 โรคมะเร็ง 1 บทที่ 6 โรคมะเร็ง 2 บทที่ 7 โรคมะเร็ง 3 บทที่ 8 โรคมะเร็ง 4 บทที่ 9 โรคมะเร็ง 5 บทที่ 10 โรคมะเร็ง 6 ฯลฯ