คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
  • ISBN :9789742127688
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 241
  • ขนาดไฟล์ : 49.50 MB
อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข แนวทางและวิธีดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยตนเองและคนในครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีการดูแลผู้ป่วยในหนังสือเล่มนี้ จะป็นแนวทาง ให้ผู้ป่วยและครอบครัวพอเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเบื้องต้น การที่ผู้ป่วยดูแลตนเองได้พอสมควร อีกทั้งคนในครอบครัวก็มีแนวทางในการดูแลและเข้าใจความเจ็บป่วยของผู้ป่วย จะช่วยลดความเครียด คลายความกังวล เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสองฝ่าย สารบัญ - บทนำ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็ง - การดูแลผู้ป่วยในเรื่องทั่วๆ ไป - เอกสารข้อมูลส่งต่อทางการแพทย์ - เอกสารคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาง หรือเจ้าหน้าที่ - สุขภาพอนามัยทั่วๆ ไป ฯ - การดูแลผู้ป่วยเมื่อมีความปรกติต่างๆ - อาการเหนื่อยล้าเกินเหตุ - อาการไข้ - เหงื่อออกมากผิดปกติ ฯ - การดูแลผู้ป่วยตามวิธีการรักษา - การผ่าตัด - รังสีรักษา - ยาเคมีบำบัด ...ฯลฯ...