คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : -
  • Author : กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 55
  • ขนาดไฟล์ : 13.07 MB
37 สมุนไพร เสริมภูมิ กับตัวอย่างกว่าร้อยเมนู พร้อมกับ เมนูแนะนำและวิธีทำ พร้อมภาพประกอบสวยงาม เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรที่เป็นทางเลือก มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้และในทุกๆวัน