คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู
  • ISBN :978-616-426-135-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 334
  • ขนาดไฟล์ : 23.70 MB
ที่ผ่านมา แมลงวัน ถูกมองว่าเป็นแมลงที่ สกปรก น่ารังเกียจและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย แต่ปัจจุบัน แมลงวัน มีบทบาทที่สำคัญในงานนิติเวชกีฏวิทยาในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ ช่วยคลี่คลายคดี ประมาณระยะเวลา หลังการเสียชีวิตได้หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา พร้อมให้ผู้อ่านสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)