คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ภาวิณี บุนนาค
  • ISBN :978-974-02-1716-9
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 274
  • ขนาดไฟล์ : 29.25 MB
เปิดเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของหญิงไทยหลากชนชั้น หลายสถานะ ผ่านคดีความและฎีกาในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยของสังคมไทย และยังเผยมิติอื่นๆ ของชีวิตและบทบาททางเศรษฐกิจของพวกเธอในพื้นที่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การเปิดปูมปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่เบื้องหลังระบบกฎหมายสมัยใหม่และสังคมไทยซึ่งกดทับตัวตนคนทุกเพศ ทุกชนชั้นเสมอมา
บทนำ อ่านผู้หญิงไทยในคดีความ-กฎหมาย
1. หญิงที่ "นิยม" : ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับหญิงไทยสมัยปฏิรูปประเทศ
2. กฎไหน-กด (ที่) ไหน : กฎหมายสมัยใหม่กับผู้หญิงสมัยปฏิรูปประเทศ
3. อันความชั่วอยู่ที่ตัวของเราหมด : การต่อสู้หญิงไทยในข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกาย
4. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท : การต่อสู้ของผุ้หญิงไทยในข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน
5. รักนวล-สงวนสิทธิ์ : การต่อสู้ของผู้หญิงไทยในกระบวนการยุติธรรม