คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : FIT JUNCTIONS
  • Author : FIT JUNCTIONS
  • ISBN :395405
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 24
  • ขนาดไฟล์ : 1.65 MB
โปรแกรมกายภาพบำบัด Muscle Fix แก้ปัญหาให้กับคนที่มีอาการปวดตึง คอ บ่า โดยจะทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงการรักษาด้วยการออกกำลังกายอย่างตรงจุด
โปรแกรมกายภาพบำบัด Muscle Fix แก้ปัญหาให้กับคนที่มีอาการปวดตึง คอ บ่า โดยจะทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงการรักษาด้วยการออกกำลังกายอย่างตรงจุด