คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : FIT JUNCTIONS
  • Author : FIT JUNCTIONS
  • ISBN :395407
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 24
  • ขนาดไฟล์ : 1.75 MB
โปรแกรมกายภาพบำบัด Muscle Fix แก้ปัญหาให้กับคนที่มีอาการปวดหลัง โดยจะทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงการรักษาด้วยการออกกำลังกายอย่างตรงจุด