คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ. วันฤดี สุขสงวน
  • Author : ผศ.วันฤดี สุขสงวน
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 17
  • ขนาดไฟล์ : 24.95 MB
การออกแบบวิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปรียบเสมือนโครงสร้างของงานวิจัย หนังสือ e-Book.เรื่องการออกแบบวิจัยเล่มนี้ จัดทำในรูปแบบการ์ตูนอะนิเมชัน มีการนำเสนอเนื้อหา ด้วยกรณีศึกษา ที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน มีความง่ายต่อการทำความเข้าใจ และได้ทำการออกแบบแปลงเนื้อหาที่เข้าใจยากให้เป็นรูปภาพและแผนภาพเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ทุกประเภท เป็นหนังสือที่มีทั้งภาพเคลื่นไหวและเสียง ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้ออ่านเอง เพียงแต่ดูภาพและฟังให้เข้าใจเท่านั้น