• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : Katie Daynes (เคที เดนส์)
  • ISBN :9786160844647
  • ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  • จำนวนหน้า : 74
  • ขนาดไฟล์ : 30.89 MB
หนังสืออ่านนอกเวลา วรรณกรรมอ่านสนุก เก่งอังกฤษ ออกแบบให้อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น แบ่งระดับยากง่าย ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม แปลศัพท์หน้าต่อหน้า พร้อมแปลประโยคสำคัญและ MP3 ฝึกฟัง-พูด "อะลาดิน" ชายหนุ่มแสนเกียจคร้านกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก เมื่อได้แหวนและตะเกียงวิเศษที่มียักษ์อาศัยอยู่ไว้ในครอบครอง แต่เขากับต้องเผชิญหน้ากับพ่อมดชั่วร้าย ผู้พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงของวิเศษของอะลาดิน! บทที่ 1 ลุงผู้วิเศษ บทที่ 2 ยักษ์ 2 ตน บทที่ 3 ธิดาแห่งองค์สุลต่าน บทที่ 4 สามีผิดคน บทที่ 5 อะลาดินแต่งงาน บทที่ 6 อะบานาซาร์หวนคืน บทที่ 7 พี่ชายจอมโฉด - ศัพท์ สำนวน และวลีจากเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 ลุงผู้วิเศษ
บทที่ 2 ยักษ์ 2 ตน
บทที่ 3 ธิดาแห่งองค์สุลต่าน
บทที่ 4 สามีผิดคน
บทที่ 5 อะลาดินแต่งงาน
บทที่ 6 อะบานาซาร์หวนคืน
บทที่ 7 พี่ชายจอมโฉด

- ศัพท์ สำนวน และวลีจากเนื้อเรื่อง