• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจางค์ใจใส แดร์อาร์สลานิออง
  • ISBN :9786163986979
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 332
  • ขนาดไฟล์ : 32.68 MB
โอโอะกุ เป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาและบุตรธิดาของโชกุนในอาณาบริเวณของปราสามเอโดะ ในเมืองเอโดะ ซึ่งปัจจุบันคือ กรุงโตเกียว และปราสาทเอโดะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังอิมพิเรียลในกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุรุษ ยกเว้นโชกุนเท่านั้นที่เข้าออกได้
บทที่ 1 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสมัยเอโดะ 1
โชกุนตระกูลโทกุนาวะ 2
เมืองปราสามเอโดะ 8
รัฐบาลเอโดะ 17
ระบบชังคิงโคไต 21
การแบ่งชนชั้น 25
บทสรุปท้ายบทที่ 1 25