• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : Markéta Nováková, Eva Bártová, Blanka Sedláková ผู้แปล ศุภวิทย์ วิรชานุสรณ์
  • ISBN :9786160449873
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 66
  • ขนาดไฟล์ : 24.04 MB
"เผยความลับน่าทึ่งเรื่อง “ไข่” ของสัตว์กว่า 30 ชนิดรอบโลก ข้อมูลเกี่ยวกับไข่ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ รวม 30 ชนิดรอบโลก ทั้งนก แมลง ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน หอย หมึก รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกลูกเป็นไข่ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ ลักษณะกับขนาดของไข่ที่ระบุอัตราส่วนให้ผู้อ่านรู้ขนาดจริง การวางไข่และจำนวนไข่ต่อการวางไข่ 1 ครั้ง การดูแลไข่ ระยะเวลาการฟักไข่ตลอดจนการเลี้ยงดูของพ่อแม่เมื่อลูกฟักออกมาจากไข่ "