• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : George Orwell ผู้แปล สุมาลี บำรุงสุข
  • ISBN :9786160454372
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 162
  • ขนาดไฟล์ : 34.68 MB
"""สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคกว่าตัวอื่นๆ มิสเตอร์โจนส์ เป็นเจ้าของไร่แมนเนอร์ที่ปกครองสัตว์ในไร่อันประกอบด้วยไก่ ลา แกะ แพะ ม้า หมูและอีกมากมาย อย่างไร้เมตตาไม่ต่างจากไร่ทั่วไป แต่แล้ววันหนึ่งพวกสัตว์ในไร่ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่มนุษย์เจ้าของฟาร์มตามอุดมการณ์ของผู้พันเฒ่า และเริ่มปกครองกันเอง เปลี่ยนจากไร่แมนเนอร์เป็นไร่ของผองสัตว์ โดยมีเป้าหมายว่าผลผลิตทั้งหมดจากฟาร์มจะไม่ถูกมนุษย์กอบโกยแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป แต่บรรดาสัตว์จะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ทว่าพวกหมูที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่ากลับค่อยๆยึดอำนาจปกครอง กระทั่งนโปเลียนได้วางแผนขับไล่สโนว์บอลคู่แข่งและขึ้นเป็นผู้นำมีอำนาจเบ็ดเสร็จสูงสุด สุดท้ายชีวิตของสัตว์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากตอนที่มนุษย์ปกครอง ยังคงถูกกดขี่และใช้แรงงานจากชนชั้นผู้นำเหมือนเดิม """