• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อินโฟเพรส
  • Author : ภีรพล คชาเจริญ
  • ISBN :8859161009498
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 144
  • ขนาดไฟล์ : 18.63 MB
DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล สารบัญ • ทำไมการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจึงสำคัญในยุคนี้ • เลือก CHART / GRAPH อย่างไรให้เหมาะกับข้อมูลและการวิเคราะห์ • DATA STORYTELLING คืออะไร และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ • 5 STEP ยกระดับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล • ตัวอย่างการสื่อสารด้วย DATA VISUALIZATION • รู้จัก DATA VISUALIZATION TOOLS และการนำไปใช้ในธุรกิจจริง • MODULE SUMMARY CHECKLIST
DATA STORYTELLING & VISUALIZATION

สารบัญ
• ทำไมการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลจึงสำคัญในยุคนี้
• เลือก CHART / GRAPH อย่างไรให้เหมาะกับข้อมูลและการวิเคราะห์
• DATA STORYTELLING คืออะไร และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
• 5 STEP ยกระดับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล
• ตัวอย่างการสื่อสารด้วย DATA VISUALIZATION
• รู้จัก DATA VISUALIZATION TOOLS และการนำไปใช้ในธุรกิจจริง
• MODULE SUMMARY CHECKLIST