• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร. สมลักษณ์ อุตุดี
  • Author : สมลักษณ์ อุตุดี
  • ISBN :9786165931540
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 222
  • ขนาดไฟล์ : 2.98 MB
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันมีความสำคัญสำหรับการศึกษาและการทำวิจัยด้านการวิเคราะห์ทั้งทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์การสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยนิยามพื้นฐานที่จำเป็น ตัวอย่างที่หลากหลายและทฤษฎีบทสำคัญพร้อมการพิสูจน์โดยละเอียด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาที่มีพื้นฐานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ให้สามารถใช้ความรู้ในการต่อยอดทางการวิจัยในระดับสูง ทั้งยังเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยอีกด้วย