คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ต้นมะนาว
  • Author : ฉัตรชัย กรีพละ
  • ISBN :9786167793290
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 202
  • ขนาดไฟล์ : 6.86 MB
รายละเอียด : COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY เนื้อหาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ตามประกาศของแพทยสภาเรื่องเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 ผู้เขียนสรุปเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาอายุรศาสตร์โรคไตแก่นิสิตแพทย์ เนื้อหาในเอกสานนี้ได้สรุปกลไก ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะทางพยาธิจากการใช้ยาหรือสารเคมีที่เป็นเหตุ AKI ที่พบบ่อยทางคลินิก ให้นิสิตแพทย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายผู้ป่วยข้างเตียง และเป็นแนวทางในปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นายแพทย์ ฉัตรชัย กรีพละ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สารบัญ : COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY ความรู้พื้นฐานในการเกิด Toxic Acute Kidney Injury จากการใช้ยาในเวชปฏิบัติ Drug-induced Acute Interstitial Nephritis (AIN) Aminoglycoside Nephrotoxicity Tenofovir Nephropathy Colistin Nephrotoxicity Vancomycin-induced Nephrotoxicity Cisplatin Nephrotoxicity Analgesic Nephropathy
รายละเอียด : COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY
COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY

เนื้อหาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ตามประกาศของแพทยสภาเรื่องเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 ผู้เขียนสรุปเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาอายุรศาสตร์โรคไตแก่นิสิตแพทย์ เนื้อหาในเอกสานนี้ได้สรุปกลไก ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะทางพยาธิจากการใช้ยาหรือสารเคมีที่เป็นเหตุ AKI ที่พบบ่อยทางคลินิก ให้นิสิตแพทย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายผู้ป่วยข้างเตียง และเป็นแนวทางในปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์ ฉัตรชัย กรีพละ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


สารบัญ : COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY
ความรู้พื้นฐานในการเกิด Toxic Acute Kidney Injury
จากการใช้ยาในเวชปฏิบัติ
Drug-induced Acute Interstitial Nephritis (AIN)
Aminoglycoside Nephrotoxicity
Tenofovir Nephropathy
Colistin Nephrotoxicity
Vancomycin-induced Nephrotoxicity
Cisplatin Nephrotoxicity
Analgesic Nephropathy