คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ก๊อปวาง
  • Author : อนุชิต ชโลธร
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 336
  • ขนาดไฟล์ : 29.25 MB
หนังสือเล่มนี้เน้นการเรียนรู้ Flutter และภาษา Dart จากตัวอย่างซอร์สโค้ด ผู้อ่านสามารถเรียนรู้แนวคิด เทคนิคการออกแบบหน้าจอ เทคนิคการจัดวางเลย์เอาท์ ตลอดจนเทคนิคการตกแต่งวิดเจ็ตต่างๆ ได้จากตัวอย่างซอร์สโค้ด และนำไปประยุกต์ใช้งานได้ การอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ ผู้อ่านควรลงมือทดลองทำทันที โดยใช้เทคนิคง่ายๆ เพียงแค่ ก๊อปวาง
บทนำ 4
วิธีอ่าน 5
หน้าไม่ดำต้องใช้ Scaffold 6
บอกหน่อยว่าหน้าจออะไร ผ่าน AppBar 9
ใส่ Action ให้ AppBar 13
เพิ่มเมนู Drawer กันหน่อย 15
กำหนด Drawer ให้อยู่ทางขวา 18